Ilustracja zamieszczona w książce "Jan Kochanowski Dzieła polskie" T.1, pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego wydanej w 1953 roku w Warszawie przez Państwowy Instytut Wydawniczy.