Książeczka wydana przez Józefa Ungera w Warszawie w 1876 roku.