"Kronika Rodzinna : pismo dwutygodniowe",  R.38, nr 49 (z 7 grudnia 1905).