Ilustracja Juliusza Kossaka.z albumu wydanego w latach 1895-1897.