Generałowie brygady: Bernard Mond (2. z lewej) i Stanisław Burhardt Bukacki (3. z lewej) z korpusem oficerskim 6 Pułku Artylerii Lekkiej z Krakowa. Widoczny także m.in. płk Aleksander Hertel (4. z lewej).