Wyrok wydany przez Piotra Gamrata z 29 października 1541 roku z jego pieczęcią arcybiskupią zawieszoną na pergaminowym pasku.