Fotografia Jana Górskiego ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.