Ïlustracja z publikacji Franciszka Ksawerego Preka "Wizerunki znakomitych ludzi w Polszcze. Z. 3", wydanej w Krakowie w 1833 roku.