Portret drzeworytniczy opublikowany w 1867 r. w "Tygodniku Illustrowanym" nr 422 s. 193.