Fotografia Franciszka Kondziołki ze zbiorów Fototeki FINA.