Miedzioryt z 1830 roku według wzoru Stanisława Samostrzelnika. Ilustracja opublikowana w książce Franciszka Ksawerego Preka "Wizerunki znakomitych ludzi w Polszcze...", wydanej w Krakowie w 1830 roku, z. 2 tabl. 3.