"Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 3, Listy z podróży." (strona tytułowa)