Książka wydana w 1841 roku w Wilnie. Znajduje się w zbiorach Instytutu Badań Literackich PAN-PBI.