Dzieła wydane przez Tadeusza Piniego w 1904 roku we Lwowie.  W tomie 1 znalazły się: "Nie-Boska komedia", "Irydion", "Modlitewnik"  i  "Wanda".