Pius Weloński, portret Henryka Sienkiewicza (koniec XIX w.)