Rycina Jana Krajewskiego według rysunku Edmunda Perle, opublikowana w 1885 roku w "Tygodniku Ilustrowanym" nr 144. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.