Fotografia Stanisława Janowskiego z pocztówki wydanej w 1915 roku w Krakowie nakładem Naczelnego Komitetu Narodowego na cele Legionów.