Placyd Jankowski, rys. F. Bryll, „Świat”, 1888, nr 20, s. 469