Płaskorzeźba Stanisława Rzeckiego "Górnictwo i hutnictwo".