Płaskorzeźba Stanisława Rzeckiego "Nauka i sztuka".