W 1824 roku Adam Mickiewicz udał się na zesłanie do Rosji, najpierw do Petersburga, a następnie w połowie lutego 1825 roku wyjechał do Odessy. Przebywał tam około dziewięciu miesięcy. Zamieszkał w samym centrum miasta, przy ul. Deribasowskiej16, aktywnie uczestnicząc w tamtejszym życiu towarzyskim. W tym okresie odbył dwumiesięczną podróż na Krym, która zainspirowała go do napisania "Sonetów krymskich".  

Fotografię wykonała w czerwcu 2017 roku Anna Sieniutycz.