Fotografia grupowa osób odznaczonych pierwszymi złotymi "Odznakami Zasługi Kolejowego Przysposobienia Wojskowego" z członkami Zarządu Głównego Kolejowego Przysposobienia Wojskowego w Warszawie. W pierwszym rzędzie od lewej stoją: wiceprezes ZG K.P.W. mjr dypl. J. Potoczka, wiceminister komunikacji Julian Piasecki, minister komunikacji Michał Butkiewicz, dyrektor PUWFiPW płk dypl.Władysław Kiliński, prezes ZG K.P.W. Władysław Starzak, dyrektor Biura Personalnego Ministerstwa Komunikacji płk Kazimierz Kamionkowski. Z tyłu widoczny również R. Wąsik.