Fotografia wykonana w Warszawie w latach 1927-1929.