Rycina ze zbioru "Duch-Rewolucjonista": szkice z lat minionych 1905-1907opublikowanego w 1907 roku w Warszawie przez Wydawnictwo "Tygodnika Powszechnego".