Pobyt Józefa Piłsudskiego w Druskienikach. (fot. Baranowski L.' 1926 r.)