Pobyt Józefa Piłsudskiego w Druskienikach. (między 1926 - 1930 r.)