Pobyt Józefa Piłsudskiego w Druskienikach. (sierpień 1929 r.)