Józef Piłsudski siedzi przed swoją willą, obok stoi major Zygmunt Wenda. Zdjęcie wykonał A. Węcławski.