Józef Piłsudski ze swoją starszą córką Wandą na spacerze. (fot. A. Kukulski, styczeń 1928 r.)