Pobyt Józefa Piłsudskiego w Krynicy. (między 1930 - 1934 r.)