Przejażdżka saniami. Siedzą od prawej: Wanda Piłsudska, Józef Piłsudski, Jadwiga Piłsudska. (styczeń 1934 r.)