Pobyt Józefa Piłsudskiego w Zaleszczykach. (1933 r.)