Pobyt marszałka Polski Józefa Piłsudskiego na Maderze. (styczeń- marzec 1931 r.)