Minister spraw zagranicznych Józef Beck, Walerey Sławek i wicemarszałek sejmu Tadeusz Schaetzel siedzą  przy stoliku kawiarnianym na wolnym powietrzu.

Fotografia wykonana w latach 1935-1938.