Spotkanie papieża Jana Pawła II z władzami PRL w Sali Senatorskiej na Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 8 czerwca 1983 r.  Widoczni m.in. papież Jan Paweł II (w środku), przewodniczący Rady Państwa, gen. Wojciech Jaruzelski (1. z prawej). Z lewej widoczny portret kard. Stanisława Hozjusza.
Autor: Zielaskowski Lech