Premier Janusz Jędrzejewicz odbiera dary od ludności wiejskiej. Widoczni m.in.: prezes BBWR Walery Sławek, poseł Aleksander Prystor, wojewoda białostocki Marian Zyndram Kościałkowski, minister rolnictwa i reform rolnych Bronisław Nakoniecznikow-Klukowski.

Fotografia Wacława Żylińskiego.