Grupa gości przed dworkiem państwa Prystorów. Widoczni m.in.: premier Janusz Jędrzejewicz (1), Janina Prystor (2), poseł Aleksander Prystor (3), prezes BBWR Walery Sławek (4), minister skarbu Władysław Zawadzki (5), minister rolnictwa i reform rolnych Bronisław Nakoniecznikow-Klukowski (6), gen. Lucjan Żeligowski (7), gen. Aleksander Litwinowicz (8), wojewoda białostocki Marian Zyndram Koœściałkowski (9), minister reform rolnych Witold Staniewicz (10).

Fotografia Wacława Żylińskiego.