Premier Władysław Grabski z żoną przed domem zdrojowym. Widoczni m.in. minister sprawiedliwości Antoni Żyliński, minister robót publicznych Mieczysław Rybczyński, wojewoda krakowski Władysław Kowalikowski, wojewoda śląski Mieczysław Bilski i szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Konstanty Lenc.

Autor fotografii: A. Kukulski.