Prezydent RP Ignacy Mościcki w towarszystwie marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego odjeżdza sprzed pałacyku na polowanie. Na schodach widoczni m.in. adiutant prezydenta RP kapitan Józef Hartman (w mundurze), szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP general Kazimierz Schally (w kożuchu i kapeluszu) i minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Wojciech Świętosławski (w okularach).

Autor fotografi: Witold Pikiel.