Grupa gości prezydenta RP przed pałacykiem w Spale. Widoczny m.in. premier Władysław Grabski.

Autor fotografii: Marian Fuks.