Powozy przed pałacykiem w Spale po powrocie z wycieczki. Widoczni m.in. prezydent RP Stanisław Wojciechowski , premier Władysław Grabski.

Autor fotografii: Marian Fuks.