Śpiewaczka Marta Eggerth (w jasnej sukni) w rozmowie z wicewojewodą krakowskim Piotrem Małaszyńskim (1. z prawej) i redaktorem naczelnym Koncernu Ilustrowanego Kuriera Codziennego Marianem Dąbrowskim podczas koncertu, (z którego dochód został przeznaczony na Pomoc Zimową) w sali Teatru Starego.