Strona z książki wydanej w 1890 roku w Krakowie przez Towarzystwo Numizmatyczne.