Rycina wg wzoru Juliusza Kossaka wykonana przez Jana Styfi, opublikowana w  "Tygodniku Ilustrowanym" nr 2 z  1862 roku.