Ilustracja opublikowana w tomiku Gustawa Daniłowskiego "Sonety o Warszawie", do którego winiety drzeworytnicze przygotował Tadeusz Cieślewski. Książka wydana w 1939 roku w Warszawie jako cegiełka na budowę Domu Ludowego im. poety w Zegrzu-Rybakach.