Uczestnicy uroczystości po podpisaniu układu w sali Pałacu Chigi. Widoczni m.in.: wiceminister komunikacji Aleksander Bobkowski, ambasador Polski w Rzymie gen. bryg. Bolesław Wieniawa-Długoszowski, senator Gianini, zastępca szefa włoskiego lotnictwa gen. Pellegrini.