Stronę polską reprezentował Dowódca Marynarki Wojennej wiceadmirał Andrzej Karweta (w środku). W imieniu DoD dokument podpisał Kim J. Huntley - Dyrektor Defence Energy Support Center (po prawej stronie).

Fotografia udostępniona przez Marynarkę Wojenną RP.