Pocztówka wydana w 1918 roku we Lwowie nakładem Kramu Studenckiego Komitetu Akcyi.