Powitanie marszałka w Karwinie przez Wacława Olszaka.