Mieszkańcy Cieszyna witają marszałka. Widoczni m.in.: marszałek Edward Śmigły-Rydz (drugi z prawej) i generał Władysław Bortnowski (pierwszy z prawej) wśród dzieci.

Zdjęcie wykonał Czesław Datka.